Prosedyre ved blodsmittefare

Prosedyren beskriver oppfølging av skadede ved fare for blodsmitte.

Prosedyre ved skader med mulig overføring av blodsmitte

 1. Den skadede/ansvarlig lærer tar kontakt med Stamina Helse Fredrikstad, tlf. 400 01 720(kl. 08.00 til 15.30).
 2. Bedriftshelsetjenesten registrerer skaden hos seg og oppgir rekvirentkode. Senter for Simulering og Innovasjon HV (SSI) og Bioingeniør har konvolutter med ferdig utfylt rekvisisjonsskjema for blodprøver og skademedlingsskjema. Hos SSI henger konvolutt med rekvisisjonsskjema på tavle i gangen, på Bioingeniør-lab ligger det i skapet inne på labkontoret.
 3. Den skadede tar med skjemaene og henvender til Stamina Helse på Wilbergjordet 1, 1605 Fredrikstad eller på Helsehuset, Kråkerøy, 1.etg. (Jens Wilhelmsens gate 1, 1671 Kråkerøy)
 4. Resultat av prøver sendes Stamina Helse Postboks 818, 1605 Fredrikstad.
 5. Ansvarlig lærer registrerer stikk-uhellet på NAV blankett 13-07.05, samt på avviksmeldingsskjemaet "Nettskjema for HMS avvik".
 6. Student fyller ut "nettskjema for avvik og tilbakemeldinger".
 7. Respektiv studieleder og ansvarlige ved SSI/bioingeniører varsles av lærer.
 8. Ansvarlige på SSI og bioingeniør bestiller rekvisisjonsskjema for blodprøver fra Stamina Helse før det blir tomt.

Har du spørsmål og skjemaer eller prosedyre, ta kontakt med HMS-rådgiver ved Høgskolen

Blodprøver tas av den skadede

 • Blodprøver tas av den skadede på tidspunktene 0, 3 og 6 måneder etter uhellet. Prøve "0" av den skadede skal tas innen 48 timer etter uhellet skjedde.
 • Mulig smittekilde innen 24 timer (="0-prøve").
 • Husk å påføre vaksinestatus på rekvisisjonen.

Prøver som rekvireres

Måned Prøver som rekvireres
0 Hepatitt B virus, Hepatitt C virus, HIV, gamma-GT, ASAT, ALAT
3 Samme blodprøver som ved "0" prøven
6 Hepatitt B virus, Hepatitt C virus

Førstehjelp ved fare for blodsmitte

STIKK / SKJÆRESKADE med spontan blødning

 • Stopp blødning fra skadestedet ved å klemme og holde skadestedet høyt.

STIKK / SKJÆRESKADE uten spontan blødning

 • Ikke provoser fram blødning
 • Alle stikkskader vaskes og desinfiseres:
 • Vask med såpe og vann i 10 minutter
 • Desinfiser med ett av følgende:
  • Klorhexidin spritløsning 5 mg/ml
  • Klorhexidin vandig løsning 1 mg/ml
  • Jodsprit 2%
  • Jodofor vandig løsning 0,2 mg/ml

BLODSPRUT i øyne, munn, nese

 • Skyll rikelig med vann i minst 10 minutter

BLODSØL i sår

 • Skyll rikelig med vann
 • Desinfiser med vandig klorhexidin-løsning 1 mg/ml eller jodofor løsning 0,2 mg/ml

Godkjent av Senter for Simulering og Innovasjon HV (SSI) og Bioingeniør,  11/2018.

Publisert 9. mai 2018 13:05 - Sist endret 7. jan. 2021 18:25