Melde personskade

Dette må du som student eller ansatt gjøre dersom du skader deg i undervisnings- eller arbeidstiden.

Meld personskade - som student

Ved skade eller ulykke i en organisert undervisningssituasjon er det viktig at du som student melder fra til NAV.

Ved skade eller ulykke i en organisert undervisningssituasjon:

  1. Kontakt en studiekonsulent som kan hjelpe deg med å fylle ut riktige skjemaer i forbindelse med skaden/ulykken. SiØ Råd og helse kan også hjelpe deg.
  2. Skaden skal meldes til NAV. Som student skal du fylle ut et skjemaet skadeforklaring ved arbeidsulykke. Studiekonsulenten fyller ut et yrkesskadeskjema. Yrkesskadeskjemaet vil bli arkivert i din studentmappe.
  3. Husk også å melde fra om skaden til ditt private forsikringsselskap om du har tegnet privat forsikring.
  4. Ved avvik/kritikkverdige forhold kan du også registrere en avvikssak i Si ifra.

Meld personskade - som ansatt

Alle skader eller yrkessykdommer som gjør det nødvendig med medisinsk behandling eller medfører arbeidsuførhet skal meldes til NAV og til Statens pensjonskasse (SPK).

Meldingen om skade må sendes så snart som mulig etter at du forsto, eller burde forstått, at du kunne søke erstatning, og senest innen ett år til NAV og tre år til SPK.

Ved skade eller ulykke i arbeidstiden, på reise mellom hjem og oppdragssted eller på tjenestereise skal du:

  1. Kontakt HR, ved Anne Malme. Sammen fyller dere ut skademeldingsskjema både til  NAV og SPK.
    • Arbeidsgiver sender inn skjemaet til NAV. Dette skjemaet vil bli arkivert i din personalmappe.
    • Du sender inn skademeldingsskjemaet til Statens pensjonskasse.
  2. Ved avvik/kritikkverdige forhold kan du også registrere en avvikssak i Si ifra.

Dersom skaden eller sykdommen godkjennes som yrkesskade, kan du ha krav på å få dekket utgifter til helsebehandling. Ta derfor vare på alle originalkvitteringer i forbindelse med behandling av aktuell skade/sykdom.

Mer informasjon og skjema:

Publisert 24. apr. 2019 14:58 - Sist endret 28. sep. 2020 14:55