Vold og trusler

Det hender at møter med personer utvikler seg til vanskelige, eller til og med truende situasjoner. Det er derfor viktig at du har tenkt gjennom hva som kan skje, og at du har avtalt med din leder og nærmeste kolleger hva dere skal gjøre i slike tilfeller. På denne siden finner du råd, opplæringsressurser og retningslinjer ved Høgskolen i Østfold.

Råd ved voldssituasjoner

Det er ulike typer voldssituasjoner – lær hva du selv kan gjøre for å redde livet ditt (sikresiden.no).

Råd ved trusselsituasjoner

Trusler kan fremsettes på ulike måter – lær deg hvordan du håndterer dem (sikresiden.no).

Prosedyre for håndtering av vold og trusler

Prosedyre gjelder vold og trusler utøvd av tredjepart og omfatter hele virksomheten og alle ansatte ved HiØ.

Prosedyre for håndtering av vold og trusler – veiledning

Prosedyre for håndtering av vold og trusler skal bidra til å forebygge, sikre god håndtering og oppfølging av vold og trusselsituasjoner for ansatte.

Studenter

Studenters læringsmiljø skal være fullt forsvarlig. Studenter som utsettes for vold og trusler skal ivaretas i tråd med uhl § 4-3.

Kontaktinformasjon

HiØ: Vakt- og beredskapsnummer Securitas +47 90 78 48 53 (hele døgnet)