Eiendomstjenester

  • Forvaltning drift og vedlikehold av HiØs eiendomsmasse
  • Campusutvikling
  • Prosjektledelse i byggeprosjekter
  • Driftsteknikere
Publisert 17. des. 2019 09:44 - Sist endret 20. aug. 2021 13:31