Campustjenester

Avdeling for campustjenester har et hovedansvar for drift og utvikling av høgskolens to campus, det ene i Halden og det andre i Fredrikstad.

Økt digitalisering, det grønne skiftet, utvikling av nye undervisningsformer og endrede preferanser hos brukerne er viktige elementer i utviklingen av bygg og campusområder i universitets- og høgskolesektoren.

Underenheter

Publisert 16. des. 2019 15:46 - Sist endret 20. aug. 2021 13:31