Servicetjenester

  • Betjening servicetorg begge campus
  • Lederstøttetjenester til fagavdelingene
  • Sekretariat for gjennomføring av seminarer, konferanser, arrangementer
  • Ajourhold av websider
  • Diverse bestillinger
  • Timeplanlegging
  • Post - og trykkeritjenester
  • Koordinering av studiestart og avslutningsseremoni
  • Ansvar for forvaltning av nøkler/kort
  • Annet: Oppgaver etter nærmere avtale med fagavdelinger og andre avdelinger Studentvakter
Publisert 17. des. 2019 11:07 - Sist endret 7. feb. 2020 15:50