Servicetjenester

  • Servicetorg begge campus
  • Lederstøttetjenester til fagavdelingene
  • Bistand ved gjennomføring av seminarer, konferanser og arrangementer
  • Oppdatering av nettsider
  • Timeplanlegging
  • Post - og trykkeritjenester
  • Koordinering av studiestart og avslutningsseremoni
  • Ansvar for forvaltning av nøkler, kort og parkeringstillatelser
  • Koordinering av studentvakter
Publisert 17. des. 2019 11:07 - Sist endret 6. mai 2020 13:52