Øyvind Gjems Fjeldbu

Forskningsenheten
English version of this page Stilling
Seniorrådgiver
Kontakt
+4769608439
+4746421690
Studiested
Halden
Kontornr.
A3-19

Arbeidsområder

  • Kontaktperson for Akademiet for scenekunst, LU og ØSS
  • Støtte til søknader om eksterne FoU-midler (NFR, Horisont 2020, Oslofjordfondet etc.)
  • Vitenskapelig publisering og Open Access
  • Nettansvarlig for forskningsenheten
  • Sekretær for FoU-utvalget og publiseringsutvalget

Bakgrunn

  • Ph.d. i fransk litteratur (NTNU)
  • Førstebibliotekar ved Høgskolen i Hedmark
  • Språk- og tidsskriftansvarlig i Tapir Akademisk Forlag/Unipub Forlag

 

Emneord: Forskningsstøtte
Publisert 12. juni 2018 16:32 - Sist endret 19. mars 2019 09:53