Aktuelle saker

På oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet gjennomfører nå Høgskolen i Østfold en nasjonal videreutdanning - Arbeidsinkludering og Supported Employment (15 studiepong) for ansatte i NAV.

- Jeg liker fokuset på tverrfaglighet og hvor viktig det er å samarbeide på tvers for å se muligheter for utvikling hos mennesker, sier deltidsstudent på Tverrfaglig psykososialt arbeid for barn og unge  Christin Sande (49).

- Etter snart å ha fullført studiet Tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge, sitter jeg igjen med nye og flere måter å tenke på og helt andre perspektiver enn det jeg har brukt tidligere, sier deltidsstudent Jan-Ole Storkjørren Andersen.

Bildet er tatt under en av samlingene på studiet Brukermedvirkning, innovasjon og velferdsteknologi som går denne høsten.

I så fall har vi studiet som passer for deg. Husk å søke innen 1.november!

Høgskolen i Østfold/HIØ VIDERE  tilbyr et bredt utvalg av videreutdanninger og deltidsstudier (med studieavgift) tilpasset dagens arbeidsmarked.  Studiene gjennomføres på deltid, som betyr at du kan kombinere jobb og studier.

- Jeg drar alltid fornøyd hjem fra helgesamling, med den følelsen at jeg har lært noe nytt, sier deltidsstudent Tonje Nordal-Pedersen (34) fra Bergen.

- Studiene i Konsekvenspedagogikk 1 og 2 har gitt meg gode verktøy for videre refleksjon hos meg selv, men også en større bevissthet på hvordan jeg møter andre mennesker i pedagogisk sammenheng, sier student Tina Flobergseter (30) fra Fredrikstad.