Marianne Pedersen

HiØ VIDERE
English version of this page Stilling
Rådgiver
Kontakt
+4769608894
+4790525075
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
A104

Arbeidsområder

 • HiØ VIDERE, høgskolens enhet for oppdragsvirksomhet som ivaretar all eksternfinansiert etter- og videreutdanning for høgskolens fagavdelinger.
  HiØ VIDERE tilbyr videreutdanninger, deltidsstudier og kurs tilpasset dagens arbeidsmarked
  • jeg bistår med utvikling og gjennomføring av videreutdanninger, deltidsstudier og kurs
  • jeg er én av åtte ansatte og jobber på begge kontorer - både ved studiested Fredrikstad og Halden
 • FS, Felles studieadministrativt system for universitet og høgskoler
  • Utvikling og drift ved HiØ VIDERE
  • FS superbruker HiØ VIDERE
  • EVU-modul superbruker
  • Med i ekspertgruppe for etterutdanning - EVUweb
 • DEKOMP Skole, St. meld. 21.
  Desentralisert kompetanseutvikling - ettertudanning for lærere i grunnskolen.

 

Bakgrunn

 • Jeg har jobbet ved Høgskolen i Østfold, HiØ VIDERE siden november 2011
 • Akershus universitetssykehus (Ahus) i perioden 1999 - 2011
  • spesialrådgiver administrasjon kirurgisk divisjon, prosjektarbeid, saksbehandling og regnskapsoppfølging
  • turnus og GAT for LiS og turnusleger
  • avdelingskonsulent i lederteam kirurgisk avdeling
  • kontorleder med personal-, drift- og lederansvar
 • Høgskolen i Lillehammer (HiL)
  • Personalutvikling og -ledelse (arbeidsrett, ledelse, organisasjon og endring)
  • Norsk- og internasjonal politikk (samfunnspolitikk og offentlig forvaltning, metode og statistikk)
 • Universitetet i Oslo (UiO)
  • Ex. phil.

 

Publisert 12. juni 2018 16:33 - Sist endret 17. jan. 2019 13:59