HR-enheten

HR-enheten er organisert under Fellesadministrasjonen og ledes av HR-direktør Gaute Storås. HR-enheten har ansvar for personal, rekruttering, organisasjonsutvikling og lønn.

Det daglige og koordinerende HMS-ansvaret er delegert til HR-enheten.

Enheten er delt inn i to team:

  • Personal- og organisasjonsutvikling
  • Lønn og reiser

HR-enheten har tett samarbeid med HR-teamene ved studiestedsadministrasjonene i Halden og Fredrikstad.

Søk etter personer