IT-drift

IT-drift har ansvaret for IT-tjenestene på høgskolen. Dette omfatter:

 • Høgskolens datanett
 • Høgskolens telefontjeneste
 • Fellesressurser i datanettet
 • Administrative datasystemer
 • Basis utstyrsplattform for ansatte og studenter
 • Felles basisprogramvare for ansatte og studenter
 • Veiledning og generell støtte til brukere

Knyttet til disse feltene har gruppen ansvar for planlegging, innkjøp, installasjon, tilpasning, drift og vedlikehold.

Organisasjon

IT-drift ledes og koordineres av Jørgen Grønlund, som har arbeidsplass ved studiested Halden.

 • IT-drift har personale ved begge studiestedene som skal sørge for drift av IT-systemene, og hjelp og støtte ved bruk av disse relatert til undervisning, forskning og administrasjon.
  • Fredrikstad, (Helse- og sosialfag, Ingeniør- og realfag og Scenekunst)
  • Halden (Barnehagelærer-, grunnskolelærer- og praktisk pedagogisk utdanning, Statsvitenskap, organisasjon, ledelse, økonomi, administrasjon, fremmedspråk, informatikk har eget driftspersonale, dataingeniør har eget driftspersonale)
Publisert 10. apr. 2018 14:59 - Sist endret 15. juni 2018 07:58