Om IT-drift

IT-drift har ansvaret for IT-tjenestene ved høgskolen, og har ansatte på begge studiesteder.

Arbeidsområder

IT-drift har ansvaret for IT-tjenestene ved høgskolen. Dette omfatter:

 • Høgskolens datanett
 • Høgskolens telefontjeneste
 • Fellesressurser i datanettet
 • Administrative datasystemer
 • Basis utstyrsplattform for ansatte og studenter
 • Felles basisprogramvare for ansatte og studenter
 • Veiledning og generell støtte til brukere

Knyttet til disse feltene har gruppen ansvar for planlegging, innkjøp, installasjon, tilpasning, drift og vedlikehold.

Organisasjon

 • IT-drift sorterer under "IKT-enheten".
 • IT-drift har personale ved begge studiestedene som skal sørge for drift av IT-systemene, og hjelp og støtte ved bruk av disse relatert til undervisning, forskning og administrasjon.
  • Fredrikstad, (Helse- og velferdsfag, Ingeniør- og realfag og Scenekunst)
  • Halden (Studier innen lærerutdanning, økonomi, språk og samfunnsfag). Informatikk og dataingeniør har eget driftspersonale
 • IT-drift ledes og koordineres av en IT-leder, Jørgen Grønlund med kontorplass på studiested Halden.
Publisert 30. mai 2018 14:56 - Sist endret 30. mai 2018 14:56