Nils Olav Brandstorp Bekken

IT-Drift
English version of this page Stilling
Senioringeniør
Kontakt
+4769608031
+4799489711
Studiested
Halden
Kontornr.
DU1004

Arbeidsområder

  • Stedleder for IT-drift Halden og er med i IT-drifts ledergruppe
  • Leder for team-nettverk IT-drift
  • Server
  • Medlem av HiØs IRT team

Bakgrunn

3-årig høgskolekandidat i informatikk, Høgskolen i Østfold 1992-1995

Ansatt ved HiØ siden 1995

 

Publisert 12. juni 2018 16:34 - Sist endret 17. sep. 2018 16:08