Pål Kristian Moe

IT-Drift
English version of this page Stilling
Overingeniør
Kontakt
+4769608039
+4799281005
Studiested
Halden
Kontornr.
DU1-01

Arbeidsområder

  • Tjenermaskiner
  • SafeCom Secure Print Management
  • Faglig leder lærlinger IKT Servicefag

Bakgrunn

Pål Kristian Moe har praktisk-pedagogisk utdanning kombinert med sivilingeniørgrad innen datateknikk fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Han har tidligere jobbet som lærer. Han har vært ansatt siden 2008 ved Høgskolen i Østfold som overingeniør i teknisk stilling. De siste ti årene har han jobbet med digital teknikk for undervisningsstøtte. Spesielt mye tid har gått med til å finne ut hvordan digitale hjelpemidler bør brukes av ulike fagfelt for å dekke ulike behov inn mot digitale læringsressurser og digitale undervisningsformer.

 

 

Publikasjoner

  • Giske, Elisabeth; Moe, Pål Kristian & Sträng, Dan Roger (2019). Lærerutdanning og digital musikkundervisning- Glimt av universet med det ukjente som mål, men med en digital gråsone på lovverk og særavtaler, I: Kristine Høeg Karlsen & Gunhild Brænne Bjørnstad (red.),  Skaperglede, engasjement og utforskertrang. Nye perspektiver på estetiske- & tverrfaglige undervisningsmetoder i pedagogisk virksomhet.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215029979.  Kapittel 10.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:34 - Sist endret 17. okt. 2018 09:59