Økonomi- og driftsenheten

Økonomienheten har ansvar for høgskolens forvaltning av gjeldende økonomiregelverk. I dette ligger bl.a. ansvaret for høgskolens regnskapsføring og regnskapsrapportering, høgskolens prosesser for planlegging og budsjettering, høgskolens rammeverk for anskaffelser, samt forvaltning av høgskolens økonomisystemer.

Publisert 19. juni 2018 12:13 - Sist endret 19. juni 2018 12:48