PULS - Pedagogisk utviklings- og læringssenter

PULS er forkortelsen for Pedagogisk utviklings- og læringssenter. PULS sin kjernevirksomhet er å bidra til undervisningsstøtte og kompetanseheving av pedagogisk virksomhet overfor høgskolens vitenskapelige ansatte, i nært organisatorisk og faglig samarbeid med pedagogisk ledelse.

                PULS sine kjerneområder 2019-2022

Undervisning- og læringsstøtte

Aktiviteter og oppgaver knyttet til undervisning- og læringsstøtte har som overordnet mål å bidra til økt utdanningskvalitet. Virksomheten er knyttet til pedagogisk kompetanseheving overfor høgskoles vitenskapelig ansatte. Kompetansehevingen gjelder både generell pedagogisk kompetanse som bruk av teknologi og digitale verktøy i undervisning. Undervisnings og læringsstøtte gis primært på læringsstøttesenteret.

Veiledning og konsultasjon

PULS tilbyr fagavdelingene veiledning & konsultasjon i høgskolepedagogiske problemstillinger og utfordringer. Aktiviteter knyttet til dette området gis primært på bakgrunn av henvendelser og forespørsler fra så vel fagavdelingene som høgskolens ledelse. Konsultasjon og veiledning kan gis på konkrete henvendelser og vil også kunne knyttes opp mot tjenestetilbudet på læringsstøttesenteret.

Universitets- og høgskolepedagogikk & merittering

PULS tilbyr årlig Studium i praktisk høgskolepedagogikk med digitale undervisningsformer. Studiet tilsvarer 15 studiepoeng og er høgskolens kvalifiseringsprogram for høgskolepedagogisk basiskompetanse i tråd med de nasjonale, veiledende retningslinjene for universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse.  

I tråd med høgskolens system for meritterte undervisere (godkjennes høst 2019) vil PULS tilby veiledning i form av seminarer og møteplasser for søkere.  

Nettverkssamarbeid

Samarbeid med og etablering av nettverk internt i høgskolen inngår i og er en forutsetning for PULS’ virksomhet innen de nevnt kjerneområdene, det gjelder så vel kompetanseheving som høgskolepedagogisk FoU og studiekvalitetsarbeid.

Eksternt nettverkssamarbeid omfatter Norsk nettverk for universitets- og høgskolepedagogikk hvor UH-pedagogiske enheter i Norge er organisert, men også med høgskoler og universiteter som satser på utvikling av digitale verktøy og medier i studie- og undervisningssammenheng, både nasjonalt og internasjonalt. PULS deltar også i møtevirksomhet og aktiviteter i regi av UNIT. 

Universitets- og høgskolepedagogisk utvikling og forskning

PULS sin virksomhet skal være basert på universitets- og høgskolepedagogisk forskning. Med fokus på didaktikk og bruk av digitale verktøy og medier i undervisning som de ansatte i PULS knytter sitt forsknings- og utviklingsarbeid til.

Læringsstøttesenteret

Fra og med mandag 26. august (2019) blir det opprettet et Læringsstøttesenter ved Høgskolen i Østfold. Følg utviklingen av prosjektet her. sin virksomhet skal være basert på universitets- og høgskolepedagogisk forskning. Med fokus på didaktikk og bruk av digitale verktøy og medier i undervisning som de ansatte i PULS knytter sitt forsknings- og utviklingsarbeid til.

Årsrapporter

Årsrapport fra PULS sin virksomhet (2018-2019).

Publisert 27. juni 2018 13:02 - Sist endret 30. aug. 2019 09:51