PULS - Pedagogisk utviklings- og læringssenter

PULS er forkortelsen for Pedagogisk utviklings- og læringssenter. PULS er en avdelingsovergripende faglig enhet som har som sin primære oppgave å bidra til undervisningsstøtte og kompetanseheving av pedagogisk virksomhet overfor høgskolens vitenskapelige ansatte. 

Fra og med høsten (2019) blir det opprettet et Læringsstøttesenter ved Høgskolen i Østfold. Følg utviklingen av prosjektet her.

For en nærmere beskrivelse av PULS sitt mandat og kjernevirksomhet: les her

Årsrapport fra PULS`virksomhet 2017 - 2018

Årsrapport fra PULS`virksomhet 2016 - 2017

Årsrapport fra PULS´virksomhet 2015 - 2016

Publisert 27. juni 2018 13:02 - Sist endret 15. mai 2019 13:20