Studieenheten

Studieenheten er organisert under Fellestjenesten og ledes av studiedirektør Frid Sandmoe. Studieenheten er plassert ved studiested Remmen, Halden.

  • Opptak
  • Utredningsarbeid og studieutvikling
  • Internasjonalisering
  • Kvalitetssikring
  • Læringsmiljø
Publisert 1. mai 2018 10:09 - Sist endret 2. apr. 2019 08:49