Studieenheten

Studieenheten er organisert under Fellestjenesten og ledes av studiedirektør Beth Linde.  Studieenheten er plasser ved studiested Remmen, Halden.

  • Opptak
  • Utredningsarbeid og 
    studieutvikling
  • PULS - Pedagogisk lærings- og utviklingssenter
  • Internasjonalt kontor
  • Kvalitetssikring
  • Læringsmiljø
Publisert 1. mai 2018 10:09 - Sist endret 27. juni 2018 12:48