Arild Aase Flobak

Studieenheten
English version of this page Stilling
Seniorkonsulent
Kontakt
+4769608045
+4791594823
Studiested
Halden
Kontornr.
A2-042

Arbeidsområder

Jeg er tilknyttet Pedagogisk utviklings- og læringssenter (PULS)

Mitt arbeidsområde er bruk av digitale verktøy i didaktisk sammenheng.

De første 3 årene ved HiØ, jobbet jeg med nettbaserte språkstudier ved ØSS.

Undervisning og læring er et område jeg har vært opptatt av siden tidlige ungdomsår.
Gjennom varierte stillinger i Forsvaret gjennom 15 år har jeg gjort mye erfaringer på dette feltet.

I senere år (etter forsvaret) har jeg tatt utdanning innen informatikk og pedagogikk (PPU).

De siste 2 årene før jeg begynte ved HiØ i 2012 arbeidet jeg som lærer i videregående skole.

Publisert 12. juni 2018 16:37 - Sist endret 29. juni 2018 15:30