Tommy Payne

Studieenheten
English version of this page Stilling
Seniorkonsulent
Kontakt
+4769608329
Studiested
Halden
Kontornr.
-

Arbeidsområder

Stillingen er organisatorisk plassert i Studieenheten med Studiedirektør som nærmeste leder. Inngår i team for Studieutredning og kvalitetssikring med ansvar for det helhetlige læringsmiljøet ved campus Halden og campus Fredrikstad. Stillingen innehar både strategiske og operative funksjoner, herunder blant annet kartlegging, evaluering, analyse og rapportering, samt prosjektarbeid og ansvar for ledelse og gjennomføring av ulike tiltak med hensikt å sikre og videreutvikle det digitale, fysiske, organisatoriske og psykososiale læringsmiljøet. 

Sentrale ansvarsområder og oppgaver inkluderer blant annet:

 • Studentmottak og studiestart
 • Studieforberedende uke
 • Digitalt kurs i studieteknikk
 • Avvik - og tilbakemeldingssystemet Si ifra
 • Vernerunde for studenter
 • Studentsosiale forhold og redaksjon knyttet til nettsidene Livet rundt studiene
 • Institusjonelle evalueringer, herunder blant annet læringsmiljøundersøkelser og studiestart
 • Oppfølging av fadderordningen
 • Opplæring av studenttillitsvalgte og faddere
 • Fysiske møteplasser

Andre oppgaver:

Bakgrunn

 • Master i organisasjon og ledelse (HiØ) - 120 stp
 • Videreutdanning i psykososialt arbeid (VID) - 60 stp
 • Grunnutdanning i psykologi og administrative fag (UiO, UiT, HLT) - 150 stp

 

Publisert 12. juni 2018 16:37 - Sist endret 29. nov. 2018 13:04