Hanne Schou Røising

Studieenheten
English version of this page Stilling
Førstelektor
Kontakt
+4769608337
+4741400657
Studiested
Halden
Kontornr.
A2-042

Faglige interesser

Jeg jobber som leder av PULS - som er høgskolens pedagogiske utviklings og læringssenter. (Les mer om PULS her). PULS tilbyr årlig studiet i praktisk høgskolepedagogikk (15 stp). Dette er et basiskurs i høgskolepedagogikk som alle faglig ansatte må ha for fast tilsetting i høgskolen (eller tilsvarende). I tillegg har vi de senere årene vært ansvarlig for en rekke prosjekter i bruk av digitale verktøy og medier i undervisning. I forhold til disse prosjektene har PULS vært ansvarlig for koordingering og veiledning av prosjektene (Les mer lenger ned).

 

Bakgrunn

Jeg er førstelektor innen fagfeltet IKT og læring. Jeg tok min mastergrad i IKT og læring ved Aalborg universitet. Min masteroppgave "Det er lettest å snakke når en skal si noe" ligger under mine publikasjoner. Mye har skjedd på "den teknolgiske fronten" siden den gang jeg skreve min masteroppgave (2004), men utfordringene handler fortsatt om hvordan vi kan ta i bruk digitale verktøy og medier i undervisning for å understøtte viktige, pedagogiske prinsipper om det omvendte klasserom, blended learning og studentaktiv læring.

Verv

Medlem i UNIT sitt prioriteringsråd for undervisningsnære systemer
 

Emneord: ikt og læring, fleksible studier, digitale verktøy i undervisning
Publisert 12. juni 2018 16:36 - Sist endret 22. aug. 2019 14:46