Hanne Schou Røising

Studieenheten
English version of this page Stilling
Førstelektor
Kontakt
+4769608337
+4741400657
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
VITENS

Faglige interesser

Jeg jobber som leder av PULS - som er høgskolens pedagogiske utviklings og læringssenter. (Les mer om PULS her). PULS tilbyr årlig studiet i praktisk høgskolepedagogikk (15 stp). Dette er et basiskurs i høgskolepedagogikk som alle faglig ansatte må ha for fast tilsetting i høgskolen (eller tilsvarende). I tillegg har vi de senere årene vært ansvarlig for en rekke prosjekter i bruk av digitale verktøy og medier i undervisning. I forhold til disse prosjektene har PULS vært ansvarlig for koordingering og veiledning av prosjektene (Les mer lenger ned).

Sammen med min kollega Arild Flobak har jeg vært prosjektleder for overgang til ny læringsplattform ved høgskolen (Fra Fronter til Canvas).

 

Bakgrunn

Jeg er førstelektor innen fagfeltet IKT og læring. Jeg tok min mastergrad i IKT og læring ved Aalborg universitet. Min masteroppgave "Det er lettest å snakke når en skal si noe" ligger under mine publikasjoner. Mye har skjedd på "den teknolgiske fronten" siden den gang jeg skreve min masteroppgave (2004), men utfordringene handler fortsatt om hvordan vi kan ta i bruk digitale verktøy og medier i undervisning for å understøtte viktige, pedagogiske prinsipper om det omvendte klasserom, blended learning og studentaktiv læring.

Verv

Medlem i UNINETT sitt prioriteringsråd for undervisningsnære systemer
 

Emneord: ikt og læring, fleksible studier, digitale verktøy i undervisning

Publikasjoner

 • Nilsen, Sigurd Roger; Røising, Hanne Schou & Brynhildsen, Siri (2012). Erfare, skrive, dele, diskutere og lære - om strukturerte, planlagte refleksjonsprosesser og tverrprofesjonelle møteplasser. UNIPED (Tromsø).  ISSN 1500-4538.  35(2), s 54- 66
 • Røising, Hanne Schou (2009). Bedre med enkel bruk av eleketroniske læringsplattformer enn ingen bruk?. UNIPED (Tromsø).  ISSN 1500-4538.  32(4), s 7 Vis sammendrag
 • Røising, Hanne Schou (2007). Erfaringer med innføring av elektronisk læringsplattform i en høgskoleavdeling, I:  Om re-mediering av undervisning - og læring gjennom samarbeid : refleksjoner over prosjekterfaringer 2006.  Norgesuniversitetet.  faglig_bok_forlag.  s 175 - 200 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Røising, Hanne Schou (2018). Ut med Fronter - Inn med Canvas; Hva hvorfor og hvordan?.
 • Røising, Hanne Schou (2017). Digitalisering av høgskolen.
 • Røising, Hanne Schou (2017). Fra Fronter til Canvas - med fokus på pedagogiske utfordringer.
 • Røising, Hanne Schou & Lona, Irene (2017). Canvas som pedagogisk verktøy. Vis sammendrag
 • Røising, Hanne Schou; Sæle, Rannveig Grøm & Hetland, Audun (2017). Markedsføringsfilm til tjenesten DelRett.
 • Røising, Hanne Schou (2016). Bør UNIPED-kursene bli mer fleksible og digitale?.
 • Røising, Hanne Schou & Gaard, Hilde Signe (2016). Digital bakevje. Forskerforum.  ISSN 0800-1715.
 • Røising, Hanne Schou (2015, 14. desember). Ledelsen må gå foran. [Internett].  Norgesuniversitetet.
 • Bjørke, Gerd; Nilsen, Ragnhild; Almenning, Tone Hoff; Almås, Synnøve Hofseth; Brenna, Sissel Johansson; Hansen, Kjellaug Kildal; Haugland, Elisabeth; Nesse, Bodil; Nilsen, Sigurd Roger; Norenberg, Dorte; Røising, Hanne Schou & Vasset, Frøydis Perny (2012). Kvalifisering for tverrprofesjonelt samarbeid i helse- og sosialsektoren. Småskrift, HiOA. 3.
 • Røising, Hanne Schou & Rummelhoff, Guri K. Rosseland (2012). Deler refleksjonsnotater digitalt. Sykepleierstudenter lærer mye av å utveksle refleksjonsnotater fra praksis elektronisk. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  100(7), s 54- 56
 • Lindstad, Siri; Solerød, Lars Vemund & Røising, Hanne Schou (2011, 01. april). Teknologipusherne.  Forskerforum.
 • Nilsen, Sigurd Roger; Røising, Hanne Schou & Brynhildsen, Siri (2011). Strukturerte og planlagte refleksjonsprosesser gir erfaringsbasert kunnskap.
 • Rummelhoff, Guri K. Rosseland & Røising, Hanne Schou (2011). Deling av refleksjonsnotater i Blackboard. En pilotundersøkelse med 2.års sykepleierstudenter.
 • Røising, Hanne Schou; Brynhildsen, Siri & Nilsen, Sigurd Roger (2011). Strukturerte og planlagte refleksjonsprosesser gir erfaringsbasert kunnskap.
 • Røising, Hanne Schou & Rummelhoff, Guri K. Rosseland (2011). Deling av refleksjonsnotater i Blackboard.
 • Røising, Hanne Schou & Rummelhoff, Guri K. Rosseland (2011). Erfaringer med deling av refleksjonsnotater i Blackbord (Fronter).
 • Rummelhoff, Guri & Røising, Hanne Schou (2010). Deling av refleksjonsnotater i Blackboard En pilotundersøkelse med 2.års sykepleierstudenter. Vis sammendrag
 • Røising, Hanne Schou (2010). Deling av refleksjonsnotater i Blackboard (LMS).
 • Røising, Hanne Schou & Rummelhoff, Guri (2010). Deling av refleksjonsnotater i Blackboard: en pilotundersøkelse med 2.års sykepleierstudenter. Vis sammendrag
 • Røising, Hanne Schou & Rummelhoff, Guri (2009). Deling av refleksjonsnotater i Blackboard. Vis sammendrag
 • Røising, Hanne Schou; Smebye, Kari Lislerud & Lillemoen, Lillian (2009). Konjakk eller kompetanse?. Fredrikstad Blad.  s 43 Vis sammendrag
 • Røising, Hanne Schou (2008). Blackboard er bare HELT nødvendig!!. Vis sammendrag
 • Baltzersen, Rolf Kristian; Tolsby, Håkon Lofthus & Røising, Hanne Schou (2007). Iboende pedagogikk eller "black box"? : en pedagogisk analyse av 3 læringsplattformer med utgangspunkt i deres tekniske arkitektur. Vis sammendrag
 • Røising, Hanne Schou (2007). Blackboard : et verktøy som effektiviserer praktiske/administrative oppgaver eller et instrument for stimulering læringsaktiviteter? : erfaringer med bruk av læringsplattform fra Høgskolen i Østfold. Avdeling for helse- og sosialfagAvdeling for Helse- og sosialfag. Vis sammendrag
 • Røising, Hanne Schou (2004). Det er lettest å snakke når en skal si noe : studenterfaringer med nettstøttet samarbeid.
 • Røising, Hanne Schou (2004). Det er lettest å snakke når en skal si noe : studenterfaringer med nettstøttet samarbeid.
 • Røising, Hanne Schou (1992). Innføring i anatomi og fysiologi: for vernepleiere.
 • Røising, Hanne Schou (1991). Innføring i nevrologi: for vernepleiere.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:36 - Sist endret 28. mai 2019 12:37