Trine Kristin Tingelholm Karlsen

Bibliotek
English version of this page Stilling
Hovedbibliotekar
Kontakt
+4769608706
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
-

Arbeidsområder

 

  • BRAGE - registrering av masteroppgaver
  • Veiledning i litteratursøk, referanseteknikk, kildekritikk
  • Systematiske litteratursøk for forskere og stipendiater ved HIØ
  • Underviser master- og etterutdanningene på avdeling for helse- og velferd
  • Fakturakontroll
  • Trykte tidsskrifter
  • Kontaktbibliotekar for forskergruppen HEKS
  • Medlem av bibliotekets undervisningsgruppe
  • Medlem av bibliotekets gruppe for systematiske søk

 

 

Emneord: Forskningsstøtte, Undervisning, Systematiske søk, Tidsskrifter, Brage, Fredrikstad
Publisert 12. juni 2018 16:32 - Sist endret 29. sep. 2021 15:54