Forskningsadministrasjon

Seksjon for forskningsadministrasjon yter administrativ støtte til høgskolens forskere. Vi har egne sider for forskningsstøtte der du finner informasjon om bl.a. forskningsetikk, håndtering av data, personvern og vitenskapelig publisering. 

Søknadsarbeid

Vi bistår forskere ved høgskolen som skriver søknader om eksterne forskningsmidler. Hvis du skal skrive en slik søknad, ta kontakt med oss så tidlig som mulig i prosessen slik at vi kan avklare hva slags støtte du trenger. Les mer om dette på sidene for forskningsstøtte.

Informasjon og opplæring

Vi informerer om bl.a. finansieringsmuligheter, datahåndtering, forskningsetikk og vitenskapelig publisering. Vi arrangerer også interne kurs, bl.a. i hvordan du kan skrive bedre søknader om eksterne forskningsmidler. På sidene for forskningsstøtte har vi også lagt ut lenker til noen relevante e-kurs.

Forskningsadministrasjonens blogg

Vi legger jevnlig ut innlegg på forskningsadministrasjonens blogg Hva skjer'a? Hvis du ønsker å bli varslet om at nye saker er publisert, kan du sende en e-post til Trine Eker Christoffersen

Publisert 7. juni 2018 09:42 - Sist endret 8. mai 2021 20:24