Kjell Ove Kjølaas

Seksjon for forskningsadministrasjon
English version of this page Stilling
Seniorrådgiver
Kontakt
+4769608012
Studiested
Halden
Kontornr.
A3-019

Arbeidsområder

Alt-mulig-mann innenfor forskningsstøtte

Bakgrunn

UTDANNING
1982-1984 NTNU - Doktorgrad innenfor IKT
1973-1977 NTNU - Sivilingeniør, Institutt for teleteknikk
1970-1973 Trondheim ingeniørhøgskole (nå NTNU) - Ingeniør, Elektronikk

ARBEIDSERFARING
1977-1978: Vit.ass. ved NTH, Institutt for teleteknikk
1978-1992: Forsker ved SINTEF DELAB, Gruppe for transmisjonsteknikk
1985-1986: Gjesteforsker ved University of California, Santa Barbara, USA
1987: Amanuensis ved NTH, Institutt for teleteknikk
1988-1992: Prosjektkoordinator for telekommunikasjon ved SINTEF DELAB
1992-2004: Medlem av Management Committee I 3 EU/COST-aksjoner
1992-1996: Gruppeleder ved SINTEF DELAB, gruppe for signalbehandling
1996-1997: Forsker ved SINTEF Tele og data, Avdeling for radio og signalbehandling
1997- 1998: Seniorforsker ved SINTEF Tele og data, Avdeling for radio og signalbehandling
1998-2003: Seniorforsker ved SINTEF Tele og data, Avdeling for signalbehandling og systemkonstruksjon
1997-2004: Programkoordinator for 4 forskningsprogrammer innenfor IKT (finansiert av Forskningsrådet)
1999-2003: Rådgiver innenfor IKT i Forskningsrådet
2004-2005: Seniorforsker ved SINTEF IKT, Avdeling for kommunikasjonssystemer
2005-20??: Ansatt ved HiØ

STERK SIDE: Trønder
SVAKE SIDER: Vet ikke helt hvor jeg skal begynne

UTVALGTE PROSJEKTER FRA TIDA PÅ SINTEF

 • Utvikling av høyhastighets radiooverføringssystem (50 km fri sikt, overføring av video) - Utført i perioden: 2003-2004
 • Utvikling av modem for digital terrestriell TV-distribusjon - Utført i perioden: 1992-1996
 • Utvikling av digitalt høreapparat - simulering av signalbehandlingen i høreapparatet - Utført i perioden: 1997-1999
 • Anvendt signalbehandling - markedsføring av kompetansen innenfor anvendt signalbehandling - Utført i perioden: 1994-1998
 • Analyse og simulering av algoritmer for ekkokansellering i høyttalende telefoni - Utført i perioden: 1987-1990
 • Utvikling av digital mobiltelefon (GSM) Funksjon: prosjektleder for simulering av signalbehandlingen i radiokommunikasjonsdelen - Utført i perioden: 1980-1987
 • Utvikling av modem for datakommunikasjon på parkabel - Utført i perioden: 1980-1982
 • Utvikling av programsystem for design, analyse og simulering av digitale filtre - Utført i perioden: 1982-1985
 • Digital transmisjon over kraftlinjer - Systemstudie - Utført i perioden: 1985

I det følgende er beskrevet fem SINTEF-prosjekter, hvorav fire er program-koordinering og ett er rådgiverarbeid. Norges forskningsråd var oppdragsgiver for disse prosjektene.

Felles for de fire koordinatorprosjektene var følgende oppgaver:

 • Populærvitenskapelig formidling av forskningsresultater
 • Informasjons- og kunnskapsformidling vha. web og personlig kontakt
 • Kontakt med relevante FoU-aktører
 • Oppfølging av forskningsprosjekter, fremdriftsvurdering og rapportering
 • Organisere seminarer
 • Søknadsvurdering og -behandling
 • Kontakt med fageksperter
 • Strategi- og planarbeid
 • Forberede saksunderlag til programstyret og delta i programstyremøter
 • Organisere evaluering av programmene
  1. Programkoordinator for Grunnleggende IKT-forskning (IKT-2010) - Utført i perioden: 2000-2004
  2. Programkoordinator for Distribuerte IT-systemer (DITS) - Utført i perioden: 1997-2001
  3. Programkoordinator for Grunnleggende teleforskning (GT) - Utført i perioden: 1997-2002
  4. Programkoordinator for IKT sikkerhet og sårbarhet (IKT SoS) - Utført i perioden: 2000-2002

Koordinering av programmene GT, DITS og IKT-2010 ble utført som SINTEF-oppdrag.

5. Rådgiver innenfor IKT (delvis som SINTEF-oppdrag og delvis som ansatt i Forskningsrådet) - Utført i perioden: 1999-2003

Arbeidsoppgavene som rådgiver var bl.a. knyttet til:

 • ”Frittstående prosjekter” innenfor IKT
 • ”Strategiske programmer” innenfor IKT
 • Strategiarbeid innenfor IKT (IKT-forum og IKT policy)
 • Evaluering av grunnforskningsmiljøene innenfor IKT
 • Oppfølging av IKT sikkerhet
 • Kontakt med relevante departementer (SD og NHD)
 • Kontakt med andre områder i Forskningsrådet
 • Kontakt med forskningsmiljøene innenfor IKT
Publisert 12. juni 2018 16:32 - Sist endret 7. feb. 2020 15:50