Solveig Kristine Østby Vitanza

Seksjon for forskningsadministrasjon
English version of this page Stilling
Seniorrådgiver
Kontakt
+4769608121
Studiested
Halden
Kontornr.
A3- 19

Arbeidsområder

  • Forskningsdata og personvern

  • Kontaktperson for fakultet for helse, velferd og organisasjon (HVO)

  • Bistå forskere ved prosjektetablering og informere om utlysninger og vilkår fra virkemiddelapparatet

  • Bistå forskere ved søknader om eksternfinansiert forskning

  • Kvalitetssystem for forskning

Bakgrunn

  • Daglig leder for Drivhuset Østfold
  • Rådgiver og prosjektleder på Kjeller Innovasjon
  • Rådgiver og prosjektleder på Teknologisk Institutt
  • Universitetet i Oslo og Maastricht (2006): Master in Society, Science and Technology in Europe


 

Emneord: Forskningsdata, søknadsstøtte
Publisert 12. juni 2018 16:32 - Sist endret 10. juni 2021 15:07