Aktuelle saker

Kontinuerlig forbedring er og har vært et sentralt satsingsområde i både bedrifter og virksomheter. Kravet til endringer i forhold til det grønne skifte og digitalisering illustrerer behov for omstilling og kontinuerlig forbedring. Lean sensei og lærebokforfatter Bjarne Berg Wig og Gunnar Andersson fra Høgskolen i Østfold og Lean Forum Østfold har sammen utviklet et praksisnært studie- og kurstilbud med hands-on veiledning i egen bedrift. Planlagt oppstart januar 2022.

Kontinuerlige endringer og økende omstillingshastighet gjenspeiler dagens arbeidsliv. Dette gir økt behov for riktig kompetanse. Vi tilbyr et bredt utvalg av deltidsstudier og videreutdanninger, tilpasset dagens arbeidsmarked. Alle våre studier gjennomføres på deltid, så du kan kombinere jobb og utdanning!