Styrket fokus på operativt forbedringsarbeid i egen virksomhet

Kontinuerlig forbedring er og har vært et sentralt satsingsområde i både bedrifter og virksomheter. Kravet til endringer i forhold til det grønne skifte og digitalisering illustrerer behov for omstilling og kontinuerlig forbedring. Lean sensei og lærebokforfatter Bjarne Berg Wig og Gunnar Andersson fra Høgskolen i Østfold og Lean Forum Østfold har sammen utviklet et praksisnært studie- og kurstilbud med hands-on veiledning i egen bedrift. Planlagt oppstart januar 2022.

Foto: Bård Halvorsen, HiØ.

Studiet Operativt forbedringsarbeid, kultur og ledelse (10 stp) fokuserer på utvikling av alle deler av systemet og et lærende samspill med kunder, leverandører og samfunnet for øvrig.

Formålet er å bygge ned siloer og utvikle et transparent og adaptivt samspill basert på synlig informasjon, systemtenkning og praktiske forbedringsforsøk. På denne måten representerer dette de nyeste diskusjonene innenfor fagområdet Lean, og her er det stort behov for økt kompetanse. Studiet har planlagt oppstart januar 2022 og kan også tas som kurs (uten studiepoeng). 

Utdanningen er for deg som er leder, mellomleder, prosjektleder, kvalitetsleder eller Lean-koordinator.

Fortsatt mulig å bli med, søk innen 15.november!

 

 

 

Publisert 8. nov. 2021 11:26 - Sist endret 8. nov. 2021 12:48