Still sterkere på arbeidsmarkedet - ta mer utdanning!

Kontinuerlige endringer og økende omstillingshastighet gjenspeiler dagens arbeidsliv. Dette gir økt behov for riktig kompetanse. Fra høsten tilbyr vi et bredt utvalg av deltidsstudier og videreutdanninger, tilpasset dagens arbeidsmarked. Alle våre studier gjennomføres på deltid, så du kan kombinere jobb og utdanning.

Fra 15. april kan du søke om opptak til følgende studier:

 • Helserett og saksbehandling, videreutdanning (30 stp) fleksibel modell

 • Klinisk observasjons-, vurderings- og handlingskompetanse (15 stp)

 • Konsekvenspedagogikk 1 - Sosial handlingskompetanse (30 stp)

 • Motiverende intervju (MI) (10 stp)

 • Natur, livsmestring og bærekraft i barnehagen (30 stp)

 • Nettpedagogikk og fleksibel opplæring (30 stp)*

 • Pedagogikk - grunnleggende enhet (30 stp)

 • Personaladministrasjon/personalledelse (15 stp)

 • Profesjonsfaglig digital kompetanse 8.-13. trinn (30 stp)

 • Spesialpedagogikk 1 (30 stp)

 • Tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge, videreutdanning (60 stp)
  * Unntak: søknadsportalen åpner 1. mai for nettstudiet i Nettpedagogikk og fleksibel opplæring.

Ønsker du mer studieinformasjon?

Utforsk studietilbudet

Søk innen 31. mai
Frist for å søke om opptak til studieplass er 31. mai. Du søker opptak til videreutdanninger og deltidsstudier (betalingsstudier) gjennom lokalt opptak. Søknaden registreres i Søknadsweb.

Vi hjelper deg gjerne med spørsmål om videreutdanning og deltidsstudier
For spørsmål vedrørende studieprogram og studiegjennomføring kontakt HiØ VIDERE på telefon 69 60 80 00 og e-post videre@hiof.no. Spørsmål om opptak rettes til opptakskontoret.

Publisert 13. apr. 2021 17:17 - Sist endret 27. apr. 2021 15:31