Antonella Maureen Serrano

HiØ VIDERE
English version of this page Stilling
Rådgiver
Kontakt
+4769608096
Studiested
Halden
Kontornr.
-

Antonella Serrano er ansatt ved høgskolens enhet for oppdragsvirksomhet HiØ VIDERE. Enheten ivaretar all eksternfinansiert etter- og videreutdanning for høgskolens fagavdelinger.
HiØ VIDERE tilbyr videreutdanninger, deltidsstudier og kurs, tilpasset dagens arbeidsmarked.

Arbeidsområder

  • Studieadministrativ kontaktperson for nasjonale og regionale videreutdanningstilbud for lærere, utviklet etter oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.
  • Markedsføring
  • Nettansvarlig for HiØ VIDERE

Utdanningsbakgrunn

  • BA i Internasjonal Markedskommunikasjon fra Høgskolen i Østfold
Publisert 12. juni 2018 16:33 - Sist endret 7. feb. 2020 15:50