Bjørg Helene Knoph

HiØ VIDERE
English version of this page Stilling
Seniorrådgiver
Kontakt
+4769608829
+4741253193
Studiested
Halden
Kontornr.
A104

Arbeidsområder

Ivareta ekstern finansiert etter- og videreutdanning ved Fakultet for helse, velferd og organisasjon (HVO) og Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi (IIØ):

  • Dialog med offentlige myndigheter og det private næringslivet, samt potensielle fremtidige samarbeidspartnere - for å tilby kompetanseheving som etterspørres 
  • Utarbeide anbud, inngåelse av kontrakter og samarbeidsavtaler
  • Utvikle studier og kurs i samarbeid med fakultetene, og ivareta høy kvalitet ved gjennomføring av utdanningene 

Bakgrunn

Siden 2006 har jeg vært ansatt ved Høgskolen i Østfold og arbeidet med utvikling og gjennomføring av etter- og videreutdanning på oppdrag fra næringsliv og offentlig virksomhet.
Tidligere erfaring er bl.a. ca. 15 år konsulentarbeid knyttet til utvikling, testing og kvalitetssikring av IKT-løsninger (Scandpower Information Technology AS).

Mastergrad i Organisasjon og ledelse, Høgskolen i Østfold 
Ingeniørutdanning innen IT, økonomi og administrasjon, Gjøvik ingeniørhøgskole 
Års studie i Rådgivning, Høgskolen i Østfold
Spesialpedagogikk 1, Høgskolen i Østfold

 

Publisert 12. juni 2018 16:33 - Sist endret 8. sep. 2021 11:06