Carina Holm

HiØ VIDERE
English version of this page Stilling
Rådgiver
Kontakt
+4769608868
+4795793279
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
-

Arbeidsområder

HiØ VIDERE er høgskolens enhet for oppdragsvirksomhet som ivaretar all eksternfinansiert etter- og videreutdanning for høgskolens fagavdelinger.
HiØ VIDERE tilbyr videreutdanninger, deltidsstudier og kurs tilpasset dagens arbeidsmarked.

  • Administrerer deltidsstudier, videreutdanninger og kurs
  • Bistår med utvikling og gjennomføring av videreutdanninger, deltidsstudier og kurs
  • Økonomiansvar ved enheten HiØ VIDERE, studiested Fredrikstad

Bakgrunn

  • Master i Entreprenørskap og innovasjon, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU
  • Bachelor i Økonomi og administrasjon, Høgskolen i Østfold, HiØ

 

Publisert 12. juni 2018 16:33 - Sist endret 7. feb. 2020 15:50