Marianne Pedersen

HiØ VIDERE
English version of this page Stilling
Rådgiver
Kontakt
+4769608894
+4790525075
Studiested
Halden
Kontornr.
A104

Arbeidsområder

 • HiØ VIDERE 
  Høgskolens enhet for oppdragsvirksomhet som ivaretar all eksternfinansiert etter- og videreutdanning for høgskolens fagavdelinger som tilbyr videreutdanninger, deltidsstudier og kurs tilpasset dagens arbeidsmarked
  • Utvikling og gjennomføring av videreutdanninger, deltidsstudier og kurs ved høgskolens fagavdelinger
  • FS, Felles studentsystem
   FS utvikles og forvaltes av Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning).
   • superbruker HiØ VIDERE
  • DEKOMP Skole, St. meld. 21. Desentralisert kompetanseutvikling, etterutdanning for lærere i grunnskolen.

Bakgrunn

 • Jobb:
  • Høgskolen i Østfold, HiØ VIDERE siden november 2011
  • Akershus universitetssykehus (Ahus) i perioden 1999 - 2011
   • spesialrådgiver kirurgisk divisjon
 • Utdannelse:
  • Høgskolen i Lillehammer (HiL)
   • Personalutvikling og -ledelse 
   • Norsk- og internasjonal politikk 
  • Universitetet i Oslo (UiO)
   • Ex. phil.

 

Publisert 12. juni 2018 16:33 - Sist endret 18. feb. 2020 11:38