Marianne Pedersen

HiØ VIDERE
English version of this page Stilling
Rådgiver
Kontakt
+4769608894
+4790525075
Studiested
Halden
Kontornr.
A-104

Arbeidsområder

 • HiØ VIDERE 
  Ivaretar all eksternfinansiert etter- og videreutdanning for høgskolens fagavdelinger.  Høgskolens enhet for oppdragsvirksomhet - deltidsstudier og kurs tilpasset dagens arbeidsmarked
  • Utvikling og gjennomføring av videreutdanninger, deltidsstudier og kurs ved HiØ
  • Utvikling og bruk av EVUmodulen og EVUweb i FS som er spesialtilpasset for etter- og videreutdanninger
  • FS, Felles studentsystem (utvikles og forvaltes av Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning)
   • Kontaktperson for HiØ VIDERE
   • Oppretter og følger opp studier og kurs hvert semester
   • Deltar i FS-gruppa og besvarer eposter FS-hjelp
   • DBH rapportering

Bakgrunn

 • Jobb:
  • Høgskolen i Østfold, HiØ VIDERE Rådgiver, november 2011 -
  • Akershus universitetssykehus (Ahus), Spesialrådgiver Kirurgisk divisjon i perioden 1999 - 2011
 • Utdannelse:
  • Formell utdannelse innen statsvitenskap og personalutvikling/-ledelse fra Høgskolen i Lillehammer, samt ex. phil fra Universitetet i Oslo.

 

Publisert 12. juni 2018 16:33 - Sist endret 19. aug. 2021 15:18