Morten Skaug

HiØ VIDERE
English version of this page Stilling
Avdelingsdirektør
Kontakt
+4769608091
+4740471201
Studiested
Halden
Kontornr.
-

 

Arbeidsområder

Avdelingsdirektør ved Høgskolen i Østfold og leder av etter- og videreutdanningsenheten-HIØ VIDERE. Har hovedansvar for høgskolens eksternfinansierte etter- og videreutdanning.

 Samarbeider tett med høgskolens faglige ledergrupper i arbeidet med å utvikle og gjennomføre etter- og videreutdanninger ut fra samfunnets behov. Sitter i høgskolens administrative ledergruppe og rapporterer til høgskoledirektøren.

HIØ VIDERE tilbyr årlig en rekke videreutdanningstilbud med omfang fra 10-60 stp. Vi utvikler og administrerer også kurs, etterutdanninger og videreutdanninger på oppdrag for skoler, barnehager, kommuner, fylkeskommuner, offentlige virksomheter og private foretak.

 

Bakgrunn

Har i perioden 2014-2017 vært engasjert som ekstern avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet i avdeling for skoleutvikling/ profesjonsutvikling. Har hatt ansvar for statlige kompetansestrategier og fungert som et bindeledd mellom UH sektoren og direktoratet.

Har jobbet 17 år i videregående skole som rådgiver, hatt ansvar for implementering av felles pedagogisk plattform og idrettsfag.

Konsekvenspedagogikk: Har vært fagansvarlig og kursansvarlig for 30 stp. delvis nettbasert videreutdanning i konsekvenspedagogikk i flere år. Har bidratt med utvikling av to videreutdanninger i konsekvenspedagogikk.

Spesialpedagogikk: Lang arbeidspraksis innenfor fagfeltet ungdom med sosiale og emosjonelle vansker/ samspillsvansker og vært fagansvarlig/ kursansvarlig i spesialpedagogikk 1 og 2 i flere år. Har forsket på det voksne liv for mennesker med sosiale og emosjonelle vansker.

Sosialpedagogikk: Lang arbeidspraksis innenfor fagfeltet rådgivning.

Vært gjesteforeleser/ kursholder og foredragsholder innenfor mine fagområder. Har de seneste årene hatt spesielt fokus på "Fremtidens skole".

 

Utdanning:

Lærerutdanning, master i spesialpedagogikk, sosialpedagogikk, rådgiverutdanning, idrettsutdanning, IT utdanning og lederutdanning.

 

 

Publisert 12. juni 2018 16:33 - Sist endret 7. feb. 2020 15:50