Semesteravgift, studieavgift og kursavgift

Her finner du informasjon om de forskjellige avgiftene du betaler som deltaker på et studium eller kurs i regi av HiØ VIDERE

Semesteravgift  

Du genererer selv faktura i Studentweb for semesteravgift på betalingssiden hvert semester.
Semesterregistrering og betalingsfrist for høstsemesteret: 1. august - 1. september.
Semesterregistrering og betalingsfrist for vårsemesteret: 1. desember - 15. januar.
Det tar normalt 2-3 virkedager fra du har betalt semesteravgiften i nettbanken til den blir registrert som "Betalt" i StudentWeb

Les mer om semesteravgift på høgskolens nettsider. 
Gjør oppmerksom på at studier som finansieres av oppdragsgiver kan være fritatt semesteravgift. Dette fremkommer i studieprogrammet. 

Det kan søkes økonomisk støtte ved Lånekassen (når semesteravgift er betalt). 

Studieavgift 

HiØ VIDERE tilbyr deltidsstudier og videreutdanninger med studieavgift (betalingsstudier).  
Informasjon om studieavgift er tilgjengelig i Fakta om programmet på studiets nettside. 
Se oversikt over deltidsstudier og videreutdanninger (betalingsstudier). Studieavgiften deles i to rater for studier over to semestre.   
Gjør oppmerksom på at studier som finansieres av oppdragsgiver ikke har studieavgift.  

Faktura for studie- og semesteravgift blir tilgjengelig fra august/september StudentWeb. 
Betalingsfrist for høstsemesteret er 1. september og 15. januar for vårsemestret. 

Kursavgift  

HiØ VIDERE tilbyr kurs og etterutdanninger med kursavgift. 

Informasjon om kursavgift er tilgjengelig i Fakta om kurset på kursets nettsideSe kursoversikt  
Betalingsinformasjon for kursavgift henter du selv i Studentweb 

Påmelding er bindende etter utløpt søknadsfrist. 

Publisert 26. apr. 2021 10:50 - Sist endret 3. mai 2021 11:30