Om arkivet

HiØ benytter det NOARK-5 godkjente arkiv- og saksbehandllingssystemet Public 360.

Arkivtjenesten ved Høgskolen i Østfold er sentralisert og er fysisk plassert på Studiested Halden (Remmen). 
 3 årsverk er knyttet til arkivet.

Arkivarbeidet skal bidra til at skolens saksbehandling og dokumentasjonsbehov oppfyller de krav som stilles gjennom de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter.

Publisert 26. apr. 2018 14:32 - Sist endret 3. mai 2018 15:51