Trond Henry Akerbæk

Seksjon for grunntjenester
English version of this page Stilling
Seniorrådgiver
Kontakt
+4769608030
+4790524235
Studiested
Halden
Kontornr.
DU1-07

Arbeidsområder

Forefallende oppgaver knyttet til ymse som ikke virker.

 

Bakgrunn

 

Cand. Real. Informatikk

Amanuensis ved IT-avdelingen 1983-1994

IT-leder ved Høgskolen i Østfold 1994-2017

Seniorrådgiver ved IT-drift 2017-

 

Publisert 12. juni 2018 16:33 - Sist endret 22. aug. 2018 20:36