Trond Henry Akerbæk

Seksjon for grunntjenester
English version of this page Stilling
Ekstern tilsatt, ikke lønnet av HiØf
Kontakt Studiested
Halden
Kontornr.
DU1-07

Sluttet

 

Bakgrunn

 

Cand. Real. Informatikk

Amanuensis ved IT-avdelingen 1983-1994

IT-leder ved Høgskolen i Østfold 1994-2017

Seniorrådgiver ved IT-drift 2017-2021

 

Publisert 12. juni 2018 16:33 - Sist endret 28. juni 2021 10:12