Marked og kommunikasjon

Seksjon for marked og kommunikasjon skal ivareta Høgskolen i Østfolds (HiØ) overordnede kommunikasjonsstrategi slik at høgskolen fremstår som én enhet.

  • Forvalte HiØs nettsted

  • Sosiale medier

  • Forskningsformidling og bistand til fagansatte/FoS

  • Markedsføring av HiØ

  • Innhold til ulike kanaler (Herunder nyhetsartikler, video m.m.)

  • Fototjeneste

  • Krisekommunikasjon

  • Mediehenvendelser

  • Håndtering av høgskolens profil og malverk

  • Rådgivning til høgskolens ledelse

Publisert 26. apr. 2018 14:32 - Sist endret 9. jan. 2020 13:53