Ann-Kristin Johansen

Seksjon for marked og kommunikasjon
English version of this page Stilling
Rådgiver
Kontakt
+4769608863
+4790115544
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
M219

Arbeidsområder

 

 • Webansvarlig Avdeling for ingeniørfag, Avdeling for helse og velferd og Akademi for scenekunst
 • Prosjektansvar for karrieredager
 • Prosjektansvar for avgangsseremonier
 • Markedsføringskontakt og medlem av markedsføringstvalget ved HiØ
 • Medlem av studienettredaksjonen og nettredaksjonen ved HiØ
 • Koordinator for opptak til studiene ved Akademi for scenekunst
 • Medlem av prosjektgruppa for EXPO ved Avdeling for ingeniørfag
 • Forskningsdagene
 • Produserer redaksjonelt innhold til høgskolens websider

 

Bakgrunn

 • Kommunikasjonsrådgiverstudiet ved Høgskolen i Innlandet
 • Mastergrad journalistikk, Universitetet i Sheffield (UK)
 • Bachelorgrad fra Universitet i Oslo (grunnfag sosialantropologi, grunnfag statsvitenskap og mellomfag kriminologi
 • Arbeidet 11 år som journalist før jeg ble ansatt ved Høgskolen i Østfold

 

 

Emneord: Journalistikk, rådgiver kommunikasjon, markedsføring, forskningsformidling, websider
Publisert 12. juni 2018 16:38 - Sist endret 2. mars 2020 13:04