Kari Buer

Seksjon for regnskap
English version of this page Stilling
Seniorrådgiver
Kontakt
+4769608164
Studiested
Halden
Kontornr.
A3-014

Arbeidsområder

  • Faglig teamansvar og koordinering
  • Faglig rådgivning, brukerstøtte
  • Utvikling rutiner regnskap og rapportmaler i Agresso og Excelerator
  • Regnskapsrapportering til DBH og Statsregnskapet.no
  • Merverdiavgift
  • Budsjettverktøyet «Planlegger» i Agresso økonomisystem
  • Anleggsregister i Agresso økonomisystem
  • Kontroll og kvalitetssikring av regnskapet
  • Dokumentasjon og avstemming
  • Hovedansvar Agresso økonomisystem

Bakgrunn

Cand.mag innen økonomi, organisasjon og ledelse

 

 

Publisert 12. juni 2018 16:43 - Sist endret 7. feb. 2020 15:51