Virksomhetsstyring

Plan og styring

 • Strategi og planprosesser
 • Budsjettering
 • Rapportering
 • Analyse
 • Ledelseinformasjon
 • Controlling 

FoU-prosjekter

 • Prosjektrutiner og regelverk
 • Prosjektverktøy og metodikk
 • Prosjektbudsjettering
 • Prosjektoppfølging/støtte
 • Prosjektrapportering 

Anskaffelser

 • Anskaffelsesrutiner og regelverk
 • Anskaffelsessystemer
 • Konkurransegjennomføring
 • Rammeavtaler
 • Innkjøp enkelte vare-/tjenestekategorier 
Publisert 2. jan. 2020 14:30 - Sist endret 3. jan. 2020 12:43