Henrik Biørnstad

Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring
English version of this page Stilling
Avdelingsdirektør
Kontakt
+4769608120
+4792019481
Studiested
Halden
Kontornr.
-

Arbeidsområder

  • Ansvarlig for økonomienheten og bygningsmessig drift
  • Fagansvar for høgskolens økonomi- og planprosesser
  • Representerer høgskolen i saker på økonomi- og driftsområdet
  • Fremmer saker for Høgskolestyret på økonomi- og driftsområdet
  • Rapporterer til Høgskoledirektør. Medlem i høgskolens administrative ledergruppe
Publisert 12. juni 2018 16:43 - Sist endret 21. juni 2018 12:07