HR

  • Rekruttering og tilsetting
  • Strategisk bemanningsplanlegging
  • Mottak av nytilsatte og avslutning av arbeidsforhold
  • Løpende personalforvaltning og -administrasjon
  • Medbestemmelse
  • Arbeidsgiverpolitikk, avtaleverk og policyforvaltning/-utvikling
  • HMS og internkontroll
  • Informasjonssikkerhet
  • Juridiske tjenester/arbeidsrett
Publisert 2. jan. 2020 09:44 - Sist endret 2. nov. 2020 08:50