Ruth Åsa Lier

Seksjon for HR
Stilling
Rådgiver
Kontakt
+4769608202
+4790164496
Studiested
Halden
Kontornr.
A3 007

Du finner meg (dagene kan variere):

  • Halden, A3-007 mandag, tirsdag og fredag 
  • Fredrikstad, A 106 onsdag og torsdag

Arbeidsområder

  • Ivareta myndighetens krav (arbeidsmiljøloven) slik at alle har et forsvarlig arbeidsmiljø, slik at alle ansatte opplever en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon
  • Pådriver i HMS arbeidet, både i Halden og Fredrikstad - blant annet sørge for at vedtak i AMU og LAMU følges opp. Sekretærfunksjon i AKAN utvalget, AMU og LAMU
  • Sørge for at dokumentasjon systematiseres, sikres og arkiveres i henhold til vedtatte retningslinjer (inkl. revisjon og vedlikehold av Internkontroll system)
  • Kartlegginger av arbeidsmiljø, kurs og opplæring, rådgivning og veiledning
  • Hovedkontakt til Stamina Helse
  • Håndtering av avvik fra "Si i fra"

Bakgrunn

Bachelor i sykepleie, veiledningskompetanse og master i organisasjon og ledelse. Erfaring fra klinisk sykepleie og bedriftshelsetjeneste.; senest senior HMS rådgiver/teamleder ved Volvat Bedrift (kvalitetssystem, salg/markedsføring, kurs). Arbeidsområder: Psykososialt arbeidsmiljø, omstilling, livsstil (stress, AKAN og fysisk aktivitet), sykefravær, ergonomi, vernerunder, ansvar for grunnkurs for verneombud og AMU-medlemmer og HMS opplæring for ledere, samt systematisk HMS (internkontroll)

 

Publisert 28. apr. 2019 00:00 - Sist endret 7. feb. 2020 15:51