Seksjon for pedagogisk utvikling og læring

Seksjonen sin kjernevirksomhet er å bidra til undervisningsstøtte og kompetanseheving av pedagogisk virksomhet overfor høgskolens vitenskapelige ansatte, i nært samarbeid med pedagogisk ledelse.

Gruppebilde seksjonen
Oppe fv.: Håkon N. Tandberg (seksjonssjef), Hanne Røising, Arild A. Flobak, Bjørn Egeland.

 

Arbeidsområder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 2. jan. 2020 11:08 - Sist endret 26. aug. 2020 10:30