Hanne Schou Røising

Seksjon for pedagogisk utvikling og læring
English version of this page Stilling
Førstelektor
Kontakt
+4769608337
+4741400657
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
M409

Tilknytning i organisasjonen

Jeg jobber i Seksjon for pedagogisk utvikling og læring. Denne seksjonen hører inn under Avdeling for organisasjons- og tjenesteutvikling. En viktig oppgave i Seksjon for pedagogisk  utviklng og læring er å bidra å øke ansetts pedagogiske kompetanse. Senteret bidrar også med veiledning/ konsultasjon innen relevante høgskolepedagogiske områder. Senteret er videre ansvarlig for å tilby høgskolens vitenskapelig ansatte studium i praktisk universitets- og høgskolepedagogikk. Dette omtales også flere steder som utdanningsfaglig basiskompetanse.

Senteret har et overordnet ansvar for læringsstøttesenteret som er etablert ved begge Campus.

Les mer om seksjon for pedagogisk og utvikling.  
Les mer om læringsstøttesenteret

Faglige interesser/ Bakgrunn

Jeg er førstelektor innen fagfeltet IKT og læring. Jeg tok min mastergrad i IKT og læring ved Aalborg universitet. Min masteroppgave "Det er lettest å snakke når en skal si noe" ligger under mine publikasjoner. Mye har skjedd på "den teknolgiske fronten" siden den gang jeg skreve min masteroppgave (2004), men utfordringene handler fortsatt om hvordan vi kan ta i bruk digitale verktøy og medier i undervisning for å understøtte viktige, pedagogiske prinsipper om det omvendte klasserom, blended learning og studentaktiv læring.

Verv

Medlem i HiØ`s Utvalg for utdanningskvalitet
 

Emneord: ikt og læring, fleksible studier, digitale verktøy i undervisning
Publisert 12. juni 2018 16:36 - Sist endret 18. aug. 2020 12:22