Petter Mathisen

Seksjon for pedagogisk utvikling og læring
English version of this page Stilling
Dosent
Kontakt Studiested
Halden
Kontornr.
-

Faglige interesser

Her kan du skrive om faglige interesser.

Undervisning

<Lenke til studieprogram/emne> 
<Lenke til studieprogram/emne> 
...

Bakgrunn

Kort om tidligere arbeidserfaring og utdanning

Priser

<Navn og eventuelt lenke til pris 1> 
<Navn og eventuelt lenke til pris 2> 
...

Verv

<Navn og eventuelt lenke til verv 1> 
<Navn og eventuelt lenke til verv 2> 
...

Samarbeid

 

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Mathisen, Petter (2014). Mentor. Mentoring i teori og praksis. (2. utg.). Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1495-2.  263 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Mathisen, Petter & Midtsund Nordbø, Kari (2020). Veiledningsteknologi – et bidrag til kvalitetsheving i lærerutdanningens praksisveiledning. Erfaringer med den multimodale programvaren MOSO..
 • Mathisen, Petter; Skaar, Stein Erik & Gaustad, Martin (2020). Videoanalyse på «steroider». Observasjon og veiledning med VR og 360-video.
 • Lazareva, Aleksandra; Mathisen, Petter & Kari, Midtsund Norbø (2019). Connecting Theory and Practice in Teacher Education by Means of Observation Software.
 • Mathisen, Petter (2019). «MOSO» i observasjonsbasert praksisveiledning.
 • Mathisen, Petter (2019). Veiledning av studenter i digitale omgivelser.
 • Mathisen, Petter (2019). Veiledning i teknologirike omgivelser.
 • Mathisen, Petter (2019). Veiledning støttet av digitale verktøy..
 • Mathisen, Petter (2019). Veiledningsteknologi - et bidrag til bedre veiledning?.
 • Mathisen, Petter (2019). Veiledningsteknologi - et bidrag til bedre veiledning?.
 • Bjørndal, Cato R. P.; Mathisen, Petter; Ann-Christine, wennergren & Fredrik, Thornberg (2018). Veiledningsteknologi i praksis – Erfaringer og resultater fra forskning på og implementering av MOSO i Norge og Sverige.
 • Bjørndal, Cato R. P.; Mathisen, Petter; Ann-Christine, wennergren & Thornberg, Fredrik (2018). Veiledningsteknologi i praksis – Erfaringer og resultater fra forskning på og implementering av MOSO i norsk og svensk lærerutdanning.
 • Mathisen, Petter (2018). Kvalitet i veiledningsarbeidet.
 • Mathisen, Petter (2018). Veiledningsteknologi – et bidrag til bedre praksisveiledning?.
 • Mathisen, Petter (2018). Veiledningsteknologi - et bidrag til bedre studentveiledning?.
 • Mathisen, Petter (2018). Veiledningsteknologi - et bidrag til bedre veiledning?.
 • Mathisen, Petter (2018). Veiledningsteknologi i lærerutdanningens praksisveiledning.
 • Mathisen, Petter (2018). Veiledningsteknologi i praksis – Erfaringer og resultater fra forskning på og implementering av MOSO.
 • Mathisen, Petter & Bjørndal, Cato R. P. (2018). Interactive multimodal feedback practice in practicum: What is it? Bidrag på symposiet: Using interactive multimodal feedback-technology to strengthen quality in observation and supervision of student teachers’ practical training.
 • Mathisen, Petter & Bjørndal, Cato R. P. (2018). Using interactive multimodal observation and feedback technology in teacher education practicum: Supervisors’ experiences. Bidrag på symposiet: Using interactive multimodal feedback-technology to strengthen quality in observation and supervision of student teachers’ practical training..
 • Mathisen, Petter & Skaar, Stein Erik (2018). Observasjon og veiledning med 360-graders video og VR-teknologi.
 • Mathisen, Petter (2017). Det mangefasetterte mentorskapet.
 • Mathisen, Petter (2017). MA - veiledning, et spørsmål om "timing, blend og metakompetanse"?.
 • Mathisen, Petter (2017). Mentoring and Observation Software.
 • Mathisen, Petter (2017). Veiledning i teknologirike omgivelser.
 • Mathisen, Petter (2017). Veiledning i teknologirike omgivelser.
 • Mathisen, Petter (2017). Veiledningsteknologi - et bidrag til kvalitetsheving i praksisveiledningen?.
 • Mathisen, Petter & Bjørndal, Cato R. P. (2017). Om forskningsgrunnlaget og etableringen av MOSO (Mentoring and Observation Software).
 • Mathisen, Petter & Bjørndal, Cato R. P. (2017). Veiledningsteknologi – et bidrag til kvalitetsheving i praksisveiledningen.
 • Mathisen, Petter (2016). Design av læringsprosesser i høyere utdanning.
 • Mathisen, Petter (2016). MOSO som redskap for observasjon og veiledning av lærerstudenter.
 • Mathisen, Petter (2016). Quality enhancement in supervision of student teachers’ practical training with use of tablet as a digital tool.
 • Mathisen, Petter (2016). Technology-based observation and supervision in practical training processes: A case of teacher training with Mentoring and Observation Software – MOSO.
 • Mathisen, Petter (2016, 15. januar). Utfordrar tradisjonell undervisning. [Internett].  https://video.uia.no/media/t/0_ju2eiv5d.
 • Mathisen, Petter (2016). Veiledning og mentorskap i teknologirike omgivelser.
 • Mathisen, Petter (2016). Veiledning på skriftlige arbeider i høyere utdanning-Kvalitet, fleksibilitet, teknologi og design Petter.
 • Mathisen, Petter (2016). Video Feedback in Higher Education: a contribution to improving quality of feedback..
 • Mathisen, Petter & Bjørndal, Cato R. P. (2016). Tablet as a digital tool in supervision of student teachers’ practical training.
 • Mathisen, Petter & Bjørndal, Cato R. P. (2016). Tablets as a Digital Tool for Supervision of Student teacher’s Practical Training..
 • Mathisen, Petter & Bjørndal, Cato R. P. (2016). iPad som redskap for observasjon og veiledning av lærerstudenter.
 • Bjørndal, Cato R. P. & Mathisen, Petter (2015). Nettbrett som plattform for observasjon og veiledning i lærerutdanningen.
 • Mathisen, Petter (2015). Blended veiledning i høyere utdanning.
 • Mathisen, Petter (2015). Kontinuitet, progresjon og kvalitet i mentorrelasjonen.
 • Mathisen, Petter (2015). Strategi- og metodeutvikling i politiutdanningens praksisveiledning.
 • Mathisen, Petter (2015). Studentveiledning i høyere utdanning. -Kvalitet, fleksibilitet, teknologi og design.
 • Mathisen, Petter (2015). Utviklingsarbeidets egenart og relasjoner til forskning – eksempler og perspektiver.
 • Mathisen, Petter & Bjørndal, Cato R. P. (2015). Informal Mentoring in Police Education.
 • Mathisen, Petter & Bjørndal, Cato R. P. (2015). Nettbrett i praksisveiledning.
 • Bjørndal, Cato R. P. & Mathisen, Petter (2014). Nettbrett som plattform for observasjon og veiledning i lærerutdanningen.
 • Mathisen, Petter (2014). Den mangefasetterte mentorrollen.
 • Mathisen, Petter (2014). Det gode mentorskap.
 • Mathisen, Petter (2014). Long distance mentoring. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse.  ISSN 1500-0788.  (2), s 86- 87
 • Mathisen, Petter (2014). Mellom planlagte samtaler og optimale øyeblikk.
 • Mathisen, Petter (2014, 01. november). Nettbrett i praksisveiledning. [Internett].  http://praksisveiledning.no.
 • Mathisen, Petter (2014). Veiledning i tekst og kontekst.
 • Mathisen, Petter (2014). Videofeedback på skriftlige arbeider – et bidrag til fleksibel og tilpasset veiledning?.
 • Mathisen, Petter & Bjørndal, Cato R. P. (2014). Nettbrett i praksisveiledning. Digitalisert observasjons- og veiledningsplattform i lærerutdanningen.
 • Mathisen, Petter & Bjørndal, Cato R. P. (2014). Nettbrett som observasjons- og veiledningsredskap. Et eksempel på utprøving av digitale verktøy i praksisveiledning av lærerstudenter.
 • Mathisen, Petter & Bjørndal, Cato R. P. (2014). The use of tablets in mentoring of student teachers.
 • Mathisen, Petter (2013). Digitale verktøy i veiledningsarbeidet i høyere utdanning.
 • Mathisen, Petter (2013). Metode- og strategiutvikling i veiledning av politistudenter.
 • Mathisen, Petter (2013). Pedagoškog savetovanja.
 • Mathisen, Petter (2013, 22. april). Spleiser ferske og erfarne ledere.  Aftenposten.
 • Mathisen, Petter (2013, 30. oktober). Spleiset til vekst.  Finansavisen.
 • Mathisen, Petter (2013). Veiledning i politipraksis.
 • Mathisen, Petter (2013). Veiledning på skriftlige arbeider i høyere utdanning.
 • Mathisen, Petter (2013). Veiledning på skriftlige arbeider i høyere utdanning ved bruk av digitale virkemidler.
 • Mathisen, Petter (2013). Videofeedback som tilbakemeldingsverktøy. A blended approach.
 • Mathisen, Petter & Bjørndal, Cato R. P. (2013). Nettbrett som plattform for observasjon og veiledning i lærerutdanningen.
 • Mathisen, Petter & Horn, Gunnar (2013). Basiskurs i Universitetspedagogikk ved Universitetet i Agder.
 • Allern, Marit; Mathisen, Petter; de Lange, Thomas; Bratseth Johansen, Marte; Bjørke, Gerd & Rønsen, Anne Kristin (2012). Utredning om universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse.
 • Husebø, Dag & Mathisen, Petter (2012). Utprøving og utforming av pedagogisk mentorskap for nyansatte - Betydningen av takt og utakt universitetspedagogisk samarbeid.
 • Mathisen, Petter (2012). Det gode mentorskap.
 • Mathisen, Petter (2012). Det profesjonelle mentorskap.
 • Mathisen, Petter (2012). Hva kjennetegner den skandinaviske mentor?.
 • Mathisen, Petter (2012). Kvalitet i veiledningen - på nett?.
 • Mathisen, Petter (2012). Mentorskap på norsk - Begrepet og prasisen.
 • Mathisen, Petter (2012). Mentorskap på norsk. Begrepet og praksisen.
 • Mathisen, Petter (2012). Myten om IKT-redskapenes hemmende eller fremmende effekt– Eksempler fra nettbasert veiledning i høgere utdanning.
 • Mathisen, Petter (2012). Når noe står på spill. - Kvalitet i veiledningssamtaler.
 • Mathisen, Petter (2012). Veiledning i høyere utdanning - Muligheter og utfordringer med ny teknologi.
 • Mathisen, Petter (2012). Veiledning på nett - et spørsmål om riktig blanding og form?.
 • Mathisen, Petter (2012). Veiledning på nett. Et spørsmål og riktig "blend og timing"?.
 • Mathisen, Petter (2012). Videofeedback på skriftlige arbeider. Erfaringer med bruk av «screen capture» som redskap for veiledning og evaluering på seks ulike fagområder ved Universitetet i Agder.
 • Mathisen, Petter (2012). Video-feedback, et bidrag til å øke kvaliteten på tilbakemelding og veiledning på skriftlige arbeider i høyerer utdanning.
 • Mathisen, Petter & Dag, Husebø (2012). Utpröving og utforming av pedagogisk mentorskap for nyansatte - mellom relasjon og ordning.
 • Mathisen, Petter (2011). Mentorskap på norsk.
 • Mathisen, Petter (2011). Screen-capturing - et bidrag til å øke kvaliteten på tilbakemelding og veiledning på skriftlige arbeider.
 • Mathisen, Petter (2011). Veiledning i praksis - mellom planlagte prosesser og optimale øyeblikk.
 • Mathisen, Petter & Wergeland, Birgitte (2011). "Returkraftskolen". Opplevelsessenter og besøksordning ved energigjenvinningsanlegget Returkraft AS. [www ]. Vis sammendrag
 • Mathisen, Petter & Øysæd, Halvard (2011). "Digital feedback - varför & hur?".
 • Horn, Gunnar; Mathisen, Petter & Høigaard, Rune (2010). Det var en flink lærer! - Engasjement i undervisningen.
 • Høigaard, Rune & Mathisen, Petter (2010). Mer student innsats i gruppearbeid ? et prosjekt om forebygging av sosial loffing.
 • Mathisen, Petter (2010). Mentorrollen - ulke funksjoner i videregående skole.
 • Mathisen, Petter (2010). Metode og strategiutvikling i veiledningsarbeidet.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:37 - Sist endret 12. juni 2018 16:37