Studium i praktisk UH-pedagogikk

Høgskolen i Østfold tilbyr et Studium i praktisk universitets- og høgskolepedagogikk og digitale undervisningsformer på 15 studiepoeng. Studiet er lagt opp som et fleksibelt studium med en blanding av fysiske samlinger og webinarer (nettbasert).

Fullstendig beskrivelse finnes i studieplanen og i beskrivelsen av læringsutbytte

Høgskolen i Østfold tilbyr et Studium i praktisk universitets- høgskolepedagogikk og digitale undervisningsformer på 15 studiepoeng. Studiet er lagt opp som et fleksibelt studium med en blanding av fysiske samlinger og webinarer (over nett). Her ligger samlet oversikt over tidene for samlingene i studieåret 2020-2021.

Deltakere:

Opplegget baseres på minimum 10, maximum 20 deltakere. Målgruppen er fagansatte ved HiØ. Studiet gir pedagogisk basiskvalifisering og formell utdanning som kreves for fast ansettelse i høgskolen.

Påmelding:

Frist for påmelding til studiet for 2020-2021:

  • 8. mai for ansatte ved Høgskolen i Østfold.

Påmelding internt skjer gjennom avdelingsledelsen, som prioriterer deltakere fra egen avdeling og sender samlet påmelding innen fristen.

Gjennomføring og registrering:

Ved HiØ avsettes det en tidsressurs på 10 % for deltakelse i studiet i den enkeltes arbeidsplan. Det forutsettes at også eksterne deltakere gis tilsvarende tid på arbeidsplanen.

Den enkelte avdeling/institusjon betaler kostnader i forbindelse med studiesamlingene for sine deltakere.

Påmelding til studiet skjer ved henvendelse til studieleder/dekan som melder deltakere samlet til seniorkonsulent Tove Sørum  (tove.sorum@hiof.no)

Spørsmål av faglig karakter - kan rettes til Håkon Naasen Tandberg (hakon.n.tandberg@hiof.no)

 

 

Publisert 28. juni 2018 15:32 - Sist endret 27. feb. 2020 11:12