Eiendomstjenester

  • Forvaltning drift og vedlikehold av HiØs eiendomsmasse
  • Campusutvikling
  • Prosjektledelse i byggeprosjekter
  • Driftsteknikere
Publisert 17. des. 2019 09:44 - Sist endret 2. juni 2022 08:52