Anniken Marie Hanssen

Seksjon for marked og kommunikasjon
English version of this page Stilling
Prosjektleder
Kontakt
+4769608086
+4740165935
Studiested
Halden
Kontornr.
A3-017

Arbeidsområder

Leder seksjon for studenttjenester med ansvar for følgende områder: 

 • Studentveiledning
 • Karriereveiledning
 • Tilrettelegging
 • Saksbehandling av studentsaker (permisjoner, innpassing m.m.)
 • Praksis
 • Læringsmiljø
 • Førstelinjesenteret
 • Støtte til studentleder og studentparlament

Bakgrunn

Tidligere arbeidserfaring:

 • Seniorrådgiver seksjon for marked og kommunikasjon, HiØ
 • Business Development Manager, Egmont Nordisk Film
 • Sales & Marketing Manager, Goodwill

Utdannelse:

 • Master in Marketing Management, Sivilmarkedsfører, Handelshøyskolen BI
 • Økonomi og administrasjon, Høgskolen i Østfold

 

For ytterligere informasjon om min bakgrunn se min profil på LinkedIn.

 

Emneord: studenttjenester, studieveiledning, tilrettelegging, karriereveiledning, permisjon, innpassing, praksis, læringsmiljø, personalansvar, seksjonsleder, akuttsykepleie, anestesisykepleie, intensivsykepleie, operasjonsykepleie
Publisert 12. juni 2018 16:35 - Sist endret 3. aug. 2022 11:28