Carl Morten Gjeldnes

Støttetjenester
English version of this page Stilling
Direktør
Kontakt
+4769608007
+4791396931
Studiested
Halden
Kontornr.
-

Arbeidsområder

  • Høgskoledirektøren er leder for den samlede administrasjonen ved høgskolen innenfor de rammer styret fastsetter. Institusjonens samlede administrasjon omfatter Fellestjenestene med planlegging/økonomiforvaltning/bygningsmessig drift/personalforvaltning/studieadministrasjon, avdelingsadministrasjonene, IT- drift, biblioteket og laboratorievirksomheten.
  • Høgskoledirektøren forbereder og innstiller saker for styret, er sekretær i styremøtene og har ansvaret for oppfølging av styrets vedtak.
  • Høgskoledirektøren har et spesielt ansvar for økonomistyring og forvaltning av lover og regelverk som gjelder for høgskolen.
  • Sammen med rektor er høgskoledirektøren høgskolens øverste ledelse.

Bakgrunn

  • Carl-Morten Gjeldnes er utdannet sivilingeniør ved Norges Tekniske Høyskole og bedriftsøkonom ved Norges Handelshøyskole.
     

 

 

Publisert 12. juni 2018 16:36 - Sist endret 2. juni 2022 09:02