Lars Erik Aas

Stab for støttetjenester
English version of this page Stilling
Seniorrådgiver
Kontakt
+4769608392
+4793201918
Studiested
Halden
Kontornr.
-

Arbeidsområder

Ved Høgskolen i Østfold har jeg rollen CSO. Dette innebærer at jeg følger opp virksomheten på områder som:

 • Sikkerhet og beredskap
 • Informasjonssikkerhet

Bakgrunn

 • Utdanning: Master i Anvendt Informatikk og Bachelor i Informasjonssystemer og IT-ledelse
 • Arbeidserfaring: Senior sikkerhetsingeniør i avdelingen for risikoanalyse og beredskap ved Safetec Nordic AS, avd. Oslo. Flere års erfaring fra FoU-arbeid innen smart energi, smarte strømnett, smarthus og smart grid.

Nøkkelkvalifikasjoner innen sikkerhet

 • Risiko- og sårbarhetsanalyser
 • Beredskapsanalyser
 • Utvikling av beredskapsplanverk for alle nivåer (Strategisk, operativt og taktisk)
 • Øvelser
 • Opplæring i proaktiv kriseledelse
 • Informasjonssikkerhet og personvern compliance
 • Security vurderinger og analyser
 • Objektsikring
 • Krisestøtteverktøy CIM, samt ROS-modul i CIM
 • Møtefaselitering og møteleder
 • Har kunnskap om lover, forskrifter og ulike metoder knyttet til safety, security, informasjonssikkerhet og personvern

 

Publisert 12. juni 2018 16:43 - Sist endret 18. aug. 2022 09:58